Liên hệ

  1. Giám đốc trung tâm.
Tiến sỹ :    Lương Tuấn Khanh
Email:       khanhluongtuan@bachmai.edu.vn
                   hoặc
                   ltkrehab@yahoo.com
  luong-tuan-khanh.
  1. Quản lý xưởng.
          Kỹ sư chỉnh hình:  Phạm Quốc Khánh
     
          Email:                      khanhphamquoc@bachmai.edu.vn

 pham-quoc-khanh

 
Sơ đồ hướng dẫn đường đi đến trung tâm
so-do-huong-dan
 
  • Handicap International
  • Hội cựu chiến binh Mỹ
  • USAID
  • Vietcot
  • Bệnh viện bạch mai