Tin Tức TRUNG TÂM PHCN HỌP ĐỊNH KỲ QUÝ I NĂM 2013

TRUNG TÂM PHCN HỌP ĐỊNH KỲ QUÝ I NĂM 2013

TRUNG TÂM PHCN HỌP ĐỊNH KỲ QUÝ I NĂM 2013

Tổng kết những công việc đã được thực hiện trong quý I và triển khai trong quý II năm 2013

Chiều ngày 5/4/2013 lễ tổng kết,kết thúc quý I được diễn ra tại hội trường Trung tâm PHCN dưới sự chủ trì giữa Công đoàn bộ phận và Chính quyền đã thành công tốt đẹp.

Để triển khai những công việc hàng ngày ,như thăm khám điều trị cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú của Trung tâm trong quý II.

Bài viết khác:

  • Handicap International
  • Hội cựu chiến binh Mỹ
  • USAID
  • Vietcot
  • Bệnh viện bạch mai